Acte Vanzare cumparare casa in Comuna Berceni. Ce acte trebuie sa verifici cand cumperi o casa?

Acte Vanzare cumparare casa
Acte Vanzare cumparare casa

Te-ai hotarat sa cumperi o casa langa Bucuresti in proiectul de case Unavia. Ce ce acte trebuie sa verifici cand cumperi o casa in proiectul Unavia? Ce Unavia trebuie sa ti pună la dispoziție în vederea încheierii unui contract de vânzare cumparare? 

In acest articol enumaram in mare 4 tipuri de acte si documente cerute de notari si banci pentru intocmirea corecta a contractului de cumparare vanzare, acte Vanzare cumparare casa, pentru ca sa devii un proprietar de casa in proiectul Unavia:

1) Acte si documente care atestă calitatea Unaviei de proprietar al casei de vanzare și dreptul de a o vinde:
a)Documente si acte care certifică proprietatea Uneviei asupra casei de vanzare și dreptul de a o vinde – de obicei contract initial de vânzare-cumpărare, titlu de proprietate, și carte de identitate vânzător.

2) Documente si acte cele care atestă statusul legal al proprietății:

a) Documente si acte care Unavia trebuie sa le ofere si care atestă statusul legal al proprietății, includ actele cadastrale inclusiv fișa de cadastru, planul de amplasament, releveu și intabularea în cartea funciară.

b) Actelele includ de asemenea certificatul fiscal de la Directia Taxe si Impozite Locale Primariei Comunei Berceni, care face dovada platilor la zi si ale taxelor si impozitelor, si istoricul proprietarilor și proprietății, suprafața și împărțirea acesteia adica Puzul, alipirele si dezmembralile parcelelor, categoria de folosinta (extravila, sau intravilan).

Certificatul fiscal trebuie sa eliberat in luna in care se incheie contractul de vanzare cumparare.  Pentru ca terenul aferent casei i-a fost schimbata categoria de folosinta, a fost trecut din extravilan in intravilan, Unavia ofera si Aprobarea privind scoaterea definitiva a terenurilor din productia agricola eliberata de Ministerul Administratiei Publice referitoare cu terenul casei.

3) Documente si acte cele care dovedesc calitatea tehnică a construcției
a) Unavia este obligata sa prezinte documente si acte care prezinta calitatea tehnică a construcției, starea construcției, precum certificatul energetic care se eliberează de către un auditor energetic atestat. Pentru obtinerea unui credit ipotecar opinia unui evaluator este obligatorie.

4) Documente si acte cele care asigură transferul proprietății.
a) Ultimele documente si acte de care sunt nevoie relateaza cu acțiunile care intervin între vânzător și cumpărător înainte și după semnarea contractului de vânzare-cumpărare. Aceste documente precizeaza toate condițiile și termenele de plată și predare a proprietății și conținutului ei.

Notarul verifică toate documentele, voi si Unavia semnăm contractul de vânzare-cumpărare, virati banii și si deveniti proprietari a unei case in proiectul Unavia!!! Notarul de asemenea ne ofera o declarație notarială de încheiere a tranzacției iar în ziua în care primiti cheile casei cumparatorul si Unavia semneaza procesul verbal de predare-primire.  Cam asta este de facut sa deveniti proprietar de casa in Comuna Berceni!